commercieel en duurzaam

De Waardebril is een zienswijze waarmee waarde inzichtelijk gemaakt wordt. Waarden geven aan wat echt belangrijk gevonden wordt en geven daardoor richting aan de te maken keuzes. Deze zienswijze is opgebouwd rondom een aantal modellen, die ik hiervoor heb ontwikkeld. Een model laat je op een bepaalde manier naar een vraagstuk kijken, waardoor er nieuwe inzichten kunnen ontstaan die bijdragen aan de uitwerking van het vraagstuk. Hieronder beschrijf ik (in het kort) het eerste model* van de Waardebril, dat voor mij het vertrekpunt is geweest van mijn zoektocht naar de betekenis van waarde.

Waarde beschouw ik hier als de gewenste wijze waarop invulling gegeven kan worden aan een behoefte die iemand (of een organisatie) heeft. Mensen hebben behoefte aan sociale contacten; familieverband en vriendschappen zijn dan belangrijke waarden. Iemand wil een nieuwe auto aanschaffen; zakelijke uitstraling, 40.000 kilometer per jaar, betrouwbaarheid en lage milieubelasting kunnen relevante waarden zijn. Alhoewel waarde geen geld is, is het vaak wel gerelateerd aan geld. Producenten bieden producten aan en maken daarvoor kosten. De consumenten die de producten aanschaffen ervaren waarde en zijn bereid daarvoor een prijs te betalen. De prijzen bij elkaar zijn voor de producent de baten. Zolang de baten hoger zijn dan de kosten maakt de producent winst en is het voor hem interessant om met de productie door te gaan. Geld zorgt zo voor waarde en waarde zorgt voor geld.

Zoals we weten kan zo’n commercieel model flink uit de hand lopen. Wanneer de focus op geld ligt, ontstaat al snel de drang naar meer omzet en meer winst. En dat is wat er aan de hand is in de wereld. De zucht naar meer gaat ten koste van het milieu en de consumenten die steeds vaker misleid worden. De kranten staan er dagelijks vol van. Ik kom hier later met aansprekende voorbeelden op terug.
Al zo’n veertig jaar geleden waarschuwde de Club van Rome, een groep vooraanstaande wetenschappers, voor de gevolgen van de onbeteugelde groei in de wereld. In hun rapport ‘Grenzen aan de Groei’ voorspelden zij binnen honderd jaar een dramatische neergang van de wereldbevolking en een verval van de mensheid tot een leven zonder waarde. Dat is nogal wat! Nadien is er meer aandacht gekomen voor een duurzame ontwikkeling van de wereld. Centraal daarbij staat het begrip ‘People Planet Profit’, waarmee wordt bedoeld dat bij alles wat we doen de drie P’s van People (mensen), Planet (aarde) en Profit (winst) op harmonieuze wijze in beschouwing moeten worden genomen. Alleen dan kan de neergang van de wereld worden omgebogen ten gunste van de generaties die na ons komen.
Door de drie P’s in het model op te nemen, wordt helder dat waarde inhoud krijgt door de wijze waarop consumenten (People) gebruik maken van de natuurlijke rijkdommen die de aarde (Planet) te bieden heeft.

In de volgende artikelen zal ik aan de hand van actualiteiten de werking van dit model en de betekenis van waarde verder toelichten.

* De basis voor dit model is in 1998 ontwikkeld door Hennes de Ridder en Ron Voskamp voor het Partnering Model voor integrale ontwikkeling van infrastructuur en omgeving.

Deel deze post

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Email

Geen Reacties »

ronvoskamp op 15 mei 2013 in Waardebril Blog posts

Trackback URI | Reacties RSS

Laat een reactie achter