Waarde is meer dan geld

Jarenlang heb ik gezocht naar de betekenis van ‘waarde’. Ik besloot tot die zoektocht toen ik zakelijk en privé in een fikse dip zat. Tot die tijd dacht ik dat hard werken en geld verdienen in een strak pak het belangrijkste in het leven was. Ik kwam toen pas tot het besef dat waarde veel meer is dan geld alleen. Mijn verlangen naar een echt waardevol leven was toen groter dan ooit. Het idee kwam bij me op een methode te ontwikkelen waarmee iedereen waarde kan herkennen en toepassen. Zowel privé als zakelijk. Nu ik die methode heb gevonden, wil ik het delen zodat iedereen het kan gaan gebruiken.

Op mijn zoektocht naar waarde heb ik duizenden artikelen en honderden boeken gelezen. Al snel viel me op dat het woord waarde onvoorstelbaar vaak en veelzijdig wordt gebruikt. Lees de krant maar eens! In deze tijd van financiële crisis ligt de nadruk van waarde op geld. Alsof geld de enige waarde is. Koningin Beatrix uitte haar zorg hierover in één van haar laatste kersttoespraken met: “Geen land kan er wel bij varen als mensen gericht zijn op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen.” Die zorg wordt volgens een recent wereldwijd onderzoek gedeeld: ruim twee derde van de honderddertigduizend respondenten is van mening dat de financiële crisis vooral een waardencrisis is. We weten blijkbaar niet meer wat werkelijk belangrijk is in het leven.

Ik heb de betekenis van alle soorten waarden onderzocht en ben tot het inzicht gekomen dat de verschillende waarden een logische relatie met elkaar hebben. Met dit inzicht heb ik de methode uitgewerkt, waarmee op een verrassend eenvoudige wijze in beeld gebracht kan worden wat werkelijk belangrijk is. Hierdoor kan een persoon of een organisatie betere keuzes maken, waardoor waardevolle kansen in beeld komen die anders verborgen blijven.

Wekelijks zal ik in deze blog stap-voor-stap deze effectieve methode ontvouwen, waarbij de volgende blog in het teken zal staan van de geschiedenis van waarde.

Deel deze post

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Email

Geen Reacties »

ronvoskamp op 12 april 2013 in Waardebril Blog posts

Trackback URI | Reacties RSS

Laat een reactie achter