Archief voor maart 2014

Wilders graaft zijn eigen graf

Nederland is in beroering nu Geert Wilders met zijn politieke partij PVV tornt aan de Nederlandse grondwaarden ‘vrijheid, gelijkheid en solidariteit’. Op de avond van de gemeenteraadsverkiezing hitste hij uitzinnige sympathisanten van PVV in een Haags café op met de retorische vraag “Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?”. Uit volle borst scandeerden zijn volgelingen “minder, minder, minder”. De narcistische Wilders antwoordde meesmuilend “Dan gaan we dat regelen”.

De door grootheidswaanzin gedreven Wilders bevroedde die avond niet dat hij hiermee zijn eigen graf heeft gegraven. Begin 2012 schreef ik het artikel ‘Waarden zijn ver te zoeken in de politiek’ waarin ik de neergang van PVV suggereerde:

PVV is als een ‘berenklauw’ uit de grond ontsproten en heeft eigenlijk geen wortels in de Nederlandse samenleving. Wilders is enig lid van PVV en bepaald eenzijdig, onder andere met zijn Twitter-berichten, de dagelijkse koers van de partij. PVV heeft daarmee een wankele basis. Wanneer Wilders een stevige griep krijgt, dan is de partij volkomen stuurloos. De grote vraag is of PVV een eendagsvlieg in de geschiedenis van Nederland zal blijken te zijn of dat het zich uiteindelijk kan wortelen. Met de huidige structuur van de partij en de focus op de dagelijkse operationele waarden, lijkt PVV niet toe te komen aan het verzorgen en laten groeien van de grondwaarden van de partij. Afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en de interne organisatie van de partij, kan het zo maar ineens afgelopen zijn met het ogenschijnlijke succes en daarmee de invloed van PVV.”

Een golf van verontwaardiging spoelde de afgelopen dagen over Nederland. Maar ook over zijn eigen PVV. Fractieleden in de Tweede Kamer, statenleden en gemeenteraadsleden keren zich tegen hem en stappen uit de partij. Vergelijkingen worden gemaakt met de antisemitische uitlatingen en haatcampagne van Hitler voor de Tweede Wereldoorlog. Deze ontzagwekkende reflex laat zien dat er goddank nog altijd waarden zijn die de inwoners van Nederland verbinden. Waarden die opvattingen zijn van wat wenselijk wordt geacht en dus ook wat als afkeurenswaardig wordt beschouwd. Waarden die door Wilders met zijn bizarre vraag en antwoord onvermoed naar boven zijn gekomen bij, naar mag ik hopen, de meeste Nederlanders.

Misschien is dit dwaze optreden van Wilders, hoe triest dan ook, het beste wat hij kon doen. In plaats van doorsudderen, provoceren en zieken, is het nu klip en klaar wat Wilders voor ogen heeft met Nederland. Het moment dat, zoals ik eerder suggereerde, het zo maar ineens afgelopen kan zijn met het ogenschijnlijke succes en de invloed van PVV is nabij gekomen. Wilders hoeft er zelfs niets meer voor te doen. Zijn Twitter-berichten zullen niet meer serieus worden genomen, voor zover dat al het geval was. Als een rotte appel zal hij als vanzelf wegkwijnen uit de Nederlandse politiek.

Deel deze post

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Email

Geen Reacties »

ronvoskamp op 22 maart 2014 in Waardebril Blog posts