Archief voor februari 2014

Mijn zoektocht naar waarde

Waarden geven als een kompas richting aan alles wat we doen. Iedere keuze die we maken wordt bepaald door de waarden die op dat moment aan de orde zijn. Dat geldt voor iedereen: personen, groepen mensen en organisaties. Het zijn ook de filters waardoor we de wereld bekijken. Dat wat belangrijk gevonden in een bepaalde situatie. Met waarden kunnen we iets waarderen en dus de waarde van iets bepalen. Zo maken we, bewust en vooral ook onbewust, voortdurend afwegingen. Iedereen heeft en hanteert zijn eigen waarden, die gevormd en bepaald worden door zijn achtergrond en de betreffende situatie. Iedereen ervaart en bekijkt de werkelijkheid op zijn eigen manier. Dat maakt het leven enerzijds complex en anderzijds zo interessant. Complex omdat verschillende en onbegrepen waarden tot conflicten tussen partijen kunnen leiden. Interessant omdat het herkennen en toepassen van waarden tot onverwachte kansen kunnen leiden. Waarden zijn volgens mij het belangrijkste mechanisme dat  richting geeft aan de toekomst. Wanneer personen, groepen mensen en organisaties zicht hebben op hun eigen waarden én die van hun omgeving, dan komen er kansen in beeld die anders verborgen blijven. Kansen die  invulling kunnen geven aan de behoeften van de betrokkenen, waardoor individueel en gezamenlijk meer waarde wordt ervaren. Dat is in mijn ogen de grondslag van het leven.

Het is mijn ambitie om een eenvoudige methode te ontwikkelen die het voor eenieder mogelijk maakt om, voor ieder vraagstuk, de waarden te ontdekken die de basis vormen van en vooral inspireren tot het ontwikkelen van waardevolle oplossingen.

Ik ben daarvoor een zoektocht begonnen die onverwacht lang (meer dan vier jaar) heeft geduurd. Een zoektocht die, met vallen en opstaan, heeft geleid tot een unieke en eenvoudige methode waarmee stapsgewijs waarden in beeld komen. Deze methode biedt geen kant-en-klare oplossingen voor vraagstukken, want dat is juist de verantwoordelijkheid van de betrokkenen zelf. Alleen dan krijgt een oplossing waarde.

 

Deel deze post

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Email

1 Reacties »

ronvoskamp op 4 februari 2014 in Waardebril Blog posts