Thanks Wubbo for our mission

The first Dutch astronaut and gooder Wubbo Ockels, passed away Sunday 18 May 2014. His legacy is our mission.

Happy Energy. The movement for a sustainable Earth and Us; Humanity.
(Wubbo Ockels, 31 January 2014)

It is enough, we have gone too far !!! The Industrial Revolution has brought us in an unwanted state, we bulldozed through nature, we ruin our life support. We need to stop, we need to change, we need to choose another path, we need to update our lives and our ways of doing business.

Let us welcome The Human Age. Let us stop the destruction of the Earth; the destruction of the humankind; in fact of us. Let it be clear to all Humanity; to every individual. We need to find a new attitude, a new culture, a new mindset, a new unification of Humanity, for our survival.

The problem is that Humanity needs to find a sustainable balance with its environment, with our home the planet Earth and its Nature. The answer is a new global awareness of Humanity, Nature and Earth as an inseparable entity. Humanity is the people, Humanity is carried by the people. Only if we believe in our individual role to make Humanity sustainable we will survive and we can survive.

We are not bees who unconsciously build a bee colony. Individual bees that are not aware of their holistic community and its behavior. We are not neurons that are not aware of that they altogether think. No, we are intelligent beings that indeed can see and observe the behavior of our community. We are well aware of where our Humanity is heading. We can lead Humanity into a better direction if we act together. With a new believe in Humanity we can create a new religion that brings us all together.

There are many Religions who get people together, but never all people. The different gods in whom people believe do separate Humanity into groups of people. This separation has led to many conflicts and even wars. These religions do not unify humanity with the earth. They were not sustainable. But if we believe in the holistic Humanity we will have no conflicts because we will be inseparable. We all belong to this one Humanity, we can all believe in Humanity, in this same “higher power”. The big difference with existing religions is that we can believe in the All of our selves. The God of humanity is in each of us. This God is not outside of us. We cannot hide behind this God because it is us. We cannot exclude ourselves from our responsibility for all of us.

Believing in Humanity itself is a different mindset. A mindset that has evolved from the enlarged perspective that we have reached in the last decades. An awareness of where we are and what the Earth means to us and what our beings bring to our environment. The close connection of humankind and Earth. Our dependence of nature, of the earth has become more and more clear. The necessity to preserve that earth and its nature has become more and more an urgency. Space flight has held a mirror in front of us of Humanity. We really see now where we are: On a beautiful planet, with unequaled life support. An Earth of which we cannot live without. An Earth which has no spare. We are all Astronauts of Space Ship Earth.

Partitioning Humanity in different groups with different and often conflicting interests has undermined sustainability. Small groups have taken the profits while large groups have suffered. The partitioning has led to unfairness, to unjustified selfishness. Our economic rules are in that perspective wrong. Enterprises can and have initiate activities with large scale implications in the future while not taking the corresponding responsibility.

Like the oil industry and the development of nuclear power. The cost of climatic change and weather related disasters and nuclear waste and nuclear disasters are carried by the society, by its tax payers… International companies have reaches such an enormous size that their power surpasses all national boundaries and thus also national governments. Our so treasured democratic systems have no role to play in their game. We, humanity are victim to the few who have the power, while they do not take the responsibility of the consequences of their actions. We lack global ethics.

Our financial system has developed into an uncontrolled power that supports only a few rich people. Decisions in trading are taking place on an unhuman scale of milliseconds. Moneys provided to enterprises via stock market have no face. Often it is intraceable where the funds come from and where the profits go to. No responsibility or ethics can be expected in such a system in contrast to old family business. The general person cannot trust anymore banking. One scandal after the other surfaces. It seems that we, the people, have no power and no authority to change the financial system. The solution is unification into the one entity that we are: Humanity of Earth.

Apart from the necessity to start acting as one Humanity with one goal to survive, we as individuals, will reach a better life in doing so. When acting in support of Humanity life itself, life of every one of us, becomes more meaningful. We will feel the comfort of this meaning, we have a better answer to the why we live.

The purpose of life is to sustain life. That is why we make offspring. We need to help Humanity in reaching the necessary balance with its environment. The production of offspring is led by our sex drive, a very powerful drive that is not only expressed by lust and pleasure but also by hope and future. Our believe in and support of Humanity gives the pleasure of existential meaning, a feeling of satisfaction that could be even more powerful than sex. This feeling is expressed in Happy Energy. Happy Energy is the human energy perceived when making the right choice.

The new Happy Energy religion and its believe in Humanity starts now. It is the answer to the unsustainable Industrial revolution. It is our individual responsibility to expedite the transition. We need to adapt the right mindset. It is urgent. Enough technology is already there allowing for a sustainable Humanity, Nature and Earth.

Our will is the key. The believe in Humanity will give this will. Our Happy Energy religion will make us express our will. This religion needs to get its form. We need to make and establish our symbols, rituals, art, gatherings to express our believe in Humanity. All our media and communication-tools need to be used. In particular the youth need to be addressed. They are the future; they want to enjoy Nature and Earth too. Their idols play an example role. Festivals can radiate the new massage. Songwriters can make the right words and sentences that touch their hearts. Let each of us help to shape our religion. Let each of us express their believe in a sustainable Humanity.

The commandments of the Happy Energy believe in Humanity:

 • Humanity is inseparable
 • Humanity’s goal is to survive
 • Humanity needs the Earth and Nature
 • Our goal is to support Humanity and thus the Earth and Nature
 • We need to respect anyone who exercises that goal
 • Everybody is connected with anybody via Humanity
 • Everyone is connected with Nature and the Earth
 • We are all Astronauts of Space Ship Earth
 • Those who disrespect others, will disrespect Humanity
 • Humanity, Nature and the Earth are inseparable

 

Deel deze post

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Email

Geen Reacties

ronvoskamp op 19 mei 2014

Wilders graaft zijn eigen graf

Nederland is in beroering nu Geert Wilders met zijn politieke partij PVV tornt aan de Nederlandse grondwaarden ‘vrijheid, gelijkheid en solidariteit’. Op de avond van de gemeenteraadsverkiezing hitste hij uitzinnige sympathisanten van PVV in een Haags café op met de retorische vraag “Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?”. Uit volle borst scandeerden zijn volgelingen “minder, minder, minder”. De narcistische Wilders antwoordde meesmuilend “Dan gaan we dat regelen”.

De door grootheidswaanzin gedreven Wilders bevroedde die avond niet dat hij hiermee zijn eigen graf heeft gegraven. Begin 2012 schreef ik het artikel ‘Waarden zijn ver te zoeken in de politiek’ waarin ik de neergang van PVV suggereerde:

PVV is als een ‘berenklauw’ uit de grond ontsproten en heeft eigenlijk geen wortels in de Nederlandse samenleving. Wilders is enig lid van PVV en bepaald eenzijdig, onder andere met zijn Twitter-berichten, de dagelijkse koers van de partij. PVV heeft daarmee een wankele basis. Wanneer Wilders een stevige griep krijgt, dan is de partij volkomen stuurloos. De grote vraag is of PVV een eendagsvlieg in de geschiedenis van Nederland zal blijken te zijn of dat het zich uiteindelijk kan wortelen. Met de huidige structuur van de partij en de focus op de dagelijkse operationele waarden, lijkt PVV niet toe te komen aan het verzorgen en laten groeien van de grondwaarden van de partij. Afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en de interne organisatie van de partij, kan het zo maar ineens afgelopen zijn met het ogenschijnlijke succes en daarmee de invloed van PVV.”

Een golf van verontwaardiging spoelde de afgelopen dagen over Nederland. Maar ook over zijn eigen PVV. Fractieleden in de Tweede Kamer, statenleden en gemeenteraadsleden keren zich tegen hem en stappen uit de partij. Vergelijkingen worden gemaakt met de antisemitische uitlatingen en haatcampagne van Hitler voor de Tweede Wereldoorlog. Deze ontzagwekkende reflex laat zien dat er goddank nog altijd waarden zijn die de inwoners van Nederland verbinden. Waarden die opvattingen zijn van wat wenselijk wordt geacht en dus ook wat als afkeurenswaardig wordt beschouwd. Waarden die door Wilders met zijn bizarre vraag en antwoord onvermoed naar boven zijn gekomen bij, naar mag ik hopen, de meeste Nederlanders.

Misschien is dit dwaze optreden van Wilders, hoe triest dan ook, het beste wat hij kon doen. In plaats van doorsudderen, provoceren en zieken, is het nu klip en klaar wat Wilders voor ogen heeft met Nederland. Het moment dat, zoals ik eerder suggereerde, het zo maar ineens afgelopen kan zijn met het ogenschijnlijke succes en de invloed van PVV is nabij gekomen. Wilders hoeft er zelfs niets meer voor te doen. Zijn Twitter-berichten zullen niet meer serieus worden genomen, voor zover dat al het geval was. Als een rotte appel zal hij als vanzelf wegkwijnen uit de Nederlandse politiek.

Deel deze post

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Email

Geen Reacties

ronvoskamp op 22 maart 2014

Mijn zoektocht naar waarde

Waarden geven als een kompas richting aan alles wat we doen. Iedere keuze die we maken wordt bepaald door de waarden die op dat moment aan de orde zijn. Dat geldt voor iedereen: personen, groepen mensen en organisaties. Het zijn ook de filters waardoor we de wereld bekijken. Dat wat belangrijk gevonden in een bepaalde situatie. Met waarden kunnen we iets waarderen en dus de waarde van iets bepalen. Zo maken we, bewust en vooral ook onbewust, voortdurend afwegingen. Iedereen heeft en hanteert zijn eigen waarden, die gevormd en bepaald worden door zijn achtergrond en de betreffende situatie. Iedereen ervaart en bekijkt de werkelijkheid op zijn eigen manier. Dat maakt het leven enerzijds complex en anderzijds zo interessant. Complex omdat verschillende en onbegrepen waarden tot conflicten tussen partijen kunnen leiden. Interessant omdat het herkennen en toepassen van waarden tot onverwachte kansen kunnen leiden. Waarden zijn volgens mij het belangrijkste mechanisme dat  richting geeft aan de toekomst. Wanneer personen, groepen mensen en organisaties zicht hebben op hun eigen waarden én die van hun omgeving, dan komen er kansen in beeld die anders verborgen blijven. Kansen die  invulling kunnen geven aan de behoeften van de betrokkenen, waardoor individueel en gezamenlijk meer waarde wordt ervaren. Dat is in mijn ogen de grondslag van het leven.

Het is mijn ambitie om een eenvoudige methode te ontwikkelen die het voor eenieder mogelijk maakt om, voor ieder vraagstuk, de waarden te ontdekken die de basis vormen van en vooral inspireren tot het ontwikkelen van waardevolle oplossingen.

Ik ben daarvoor een zoektocht begonnen die onverwacht lang (meer dan vier jaar) heeft geduurd. Een zoektocht die, met vallen en opstaan, heeft geleid tot een unieke en eenvoudige methode waarmee stapsgewijs waarden in beeld komen. Deze methode biedt geen kant-en-klare oplossingen voor vraagstukken, want dat is juist de verantwoordelijkheid van de betrokkenen zelf. Alleen dan krijgt een oplossing waarde.

 

Deel deze post

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Email

1 Reactie

ronvoskamp op 4 februari 2014